2018 – zomer 2020
De eerste stappen naar zelfvoorzienendheid

In de eerste periode valt het project nog onder de noemer “natuurlijk leven, work in progress”. In deze fase wordt gewerkt naar de juiste uitgangspositie om vanuit daar volwaardig het project te kunnen starten. Ook jij kan hier een bijdrage aan leveren. Vanaf het voorjaar 2018 zijn we in staat vrijwilligers en studenten bij ons te laten verblijven en bieden we een leeromgeving in de opbouw naar zelfvoorzienendheid, in een prachtige omgeving. Om jullie een beeld te geven van welke essentiële werken die uitgevoerd moeten worden in deze fase, volgt hier een overzicht per thema met een korte omschrijving:

Algemeen

De komende tijd zal gewerkt worden op het terrein zes unieke campingplaatsen te creëren. Op La Resse zijn we afhankelijk van bronwater. Om iedereen hiervan gebruik te kunnen laten maken, zal een groter waterreservoir dichterbij huis aangelegd worden. Daarnaast zal er een rietfilter in plaats gebracht worden als waterzuiveringssysteem.

Leven van het bos

Om uit het bos, naast de bestaande stukken natuurbos, een waardevolle oogst te kunnen genereren, moeten sommige percelen wat gestuurd worden. Dit gebeurt o.a. door middel van de aanplant, het snoeien en opkronen en de uiteindelijke kap van bomen, als ook het verwijderen van brem die de ontwikkeling van jonge boompjes remt. Daarnaast moet er een bruikbaar product gemaakt worden van de oogst, het zagen en klieven van kachelhout en het verzagen van boomstammen tot balken en planken.

leven van de landbouw

In deze fase zal er een rotatieschema in plaats gebracht worden dat jaar rond in de voedselbehoefte voorziet. Dit houdt o.a in: het aanplanten van diverse fruitbomen en struiken, het permanente werk in de moestuin en serre en het herstellen van de oude irrigatiekanalen.

leven van/met dieren

Op la Resse hebben we nu honden, katten, schapen, konijnen en wat pluimvee. In deze fase wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de bestaande dierenverblijven, het omheinen van weidegronden, het bouwen van stallen voor grotere dieren. In de zomer van 2020 vergroten we de veestapel met koeien, pony’s en varkens.

Bouwkundig leven

Er zijn twee gebouwen op la Resse. Een groot gebouw van ca 40x7m en en kleiner gebouw van 12x6m. Beide gebouwen dienen grondig gerenoveerd te worden. In de “work in progress fase” zullen eerst essentiële werken uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld het vergroten van het sanitair comfort, het bewoonbaar maken van het kleine huisje en het bouwen van een eco-huisje met hout hier uit het bos. Hiervoor moeten we betonstorten, metselen, zagen, timmeren, graven, daken repareren, waterleidingen plaatsen enz.